One Way

One Way

Stowarzyszenie Akademickie

Miasta, w których działamy

Misja

Naszym pragnieniem jest, aby każdy student w Polsce mógł usłyszeć Ewangelię o Bożej miłości, przebaczeniu w Jezusie oraz przyjaźni, która gwarantuje życie w radości i pokoju.

Miasta

W których działamy


O nas

Stowarzyszenie Akademickie „ONE WAY” jest ogólnopolską organizacją pozarządową, zrzeszającą studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni, którzy utożsamiają się z wartościami chrześcijańskimi.

Jesteśmy organizacją ponadwyznaniową, otwartą na ludzi różnych wyznań, kościołów i środowisk chrześcijańskich. Działamy obecnie w dwóch ośrodkach akademickich: Wrocławiu i Opolu. Podstawą naszej działalności studenckiej jest wolontariat, który odgrywa kluczową rolę w realizacji celów i misji stowarzyszenia.

Wrocław

 

Aktualne informacje o placówce znajdziesz na naszych mediach społecznościowych


Co robimy

Organizujemy spotkania z ciekawymi gośćmi, dyskusje, warsztaty, koncerty, imprezy, wyjazdy i obozy. Na cotygodniowych spotkaniach wspólnie studiujemy Biblię, modlimy się i dyskutujemy próbując znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące współczesnego człowieka. Bóg nie jest dla nas tematem tabu, z czego jesteśmy dumni.

Dlaczego?

Celem stowarzyszenia jest m.in. propagowanie zdrowego stylu życia, bez narkotyków i alkoholu po przez pomaganie innym ludziom w rozwoju osobistym, zwłaszcza w przybliżaniu się do Boga.

Okres studiów to przełomowy czas, podczas którego kształtujemy własny system wartości, podejmujemy życiowe decyzje dotyczące kariery zawodowej, przekonań politycznych, małżeństwa czy wiary.

Wyższa uczelnia to nie tylko miejsce zdobywania wykształcenia, ale również miejsce intensywnego poszukiwania prawdy i zadawania sobie pytań, na które warto szukać odpowiedzi.

Opole

Uniwersytet Opolski

Aktualne informacje o placówce znajdziesz na naszych mediach społecznościowych


Statut

Pobierz nasz statut

Statut Stowarzyszenia "ONE WAY"

Kraków

 

Aktualne informacje o placówce znajdziesz na naszych mediach społecznościowych


Kontakt